Môže mať moje dieťa problém s čítaním?

21.11.2021

V predškolskom veku, resp. na začiatku školskej dochádzky vieme veľmi presne stanoviť mieru rizika problémov v čítaní. Pričom nejde o to, aby sme dieťa predčasne nálepkovali, ale naopak, aby sme pôsobili preventívne. Lebo čím skôr deti dostanú podporu, tým ľahšie sa budú vyrovnávať s náročnými požiadavkami učenia. 

Mnohé problémy detí bývajú označované vetami: "Z toho vyrastie!" "Je len lenivý!" Podľa mňa sa tieto vety používajú hlavne vtedy, keď nemáme riešenia a snažíme sa problémy zľahčovať...

Prípravu na čítanie sme zúžili na často až nezmyselné vypĺňanie pracovných listov, ale to podstatné nám uniká...

Vyslovuje dieťa správne všetky hlásky?

Rozpráva zrozumiteľne a nekomolí slová?

Rozpráva v ucelených vetách, používa súvetia?

Správne skloňuje, časuje a stupňuje slová?

Vie nájsť správne slovo pre opísanie nejakého predmetu, činnosti?

Vníma začiatok a koniec slabiky? 

Uvedomuje si rozdiel medzi slovami, ktoré sa líšia iba jednou hláskou?

Počuje hlásky v jednotlivých slovách?

Vníma rozdiel medzi slovami, ktoré sa líšia dĺžkou slabiky (sud - súd)?

Otázok by mohlo byť ešte viac... Ale tieto sú podstatné... Nepresná výslovnosť komplikuje deťom identifikáciu jednotlivých hlások v slovách. 

Často ale tieto otázky obchádzame... Len štartovacia čiara sa pre tieto deti posúva a radosť z prvých dní sa premieňa na trápenie. A pozor! Dieťa nemusí dostať 5-ku, aby vnímalo, že niečo nevie.  

Pokiaľ ste na nasledujúce otázky odpovedali NIE, je nevyhnutné vyhľadať odborníka. Stanoviť si jasný plán. Prevencia je kľúčová, lebo vďaka nej sa mnohé problémy vôbec nemusia rozvinúť. 

Nezabúdajme: GRAM PREVENCIE JE VIAC AKO TONA TERAPIE!!!