Poradenstvo


  • Individuálne poradenstvo k psychomotorickému vývinu dieťaťa
  • Individuálne poradenstvo rodičom a učiteľom k poruchám učenia, pozornosti, ADHD
  • Posúdenie pripravenosti a zrelosti dieťaťa do školy
  • Návšteva základnej a materskej školy dieťaťa za účelom pozorovania dieťaťa vo výchovno-vzdelávacom procese
  • Online poradenstvo cez ZOOM