Prednášky a Workshopy


Interaktívne prednášky a workshopy realizujem v materských a rodinných centrách pre rodičov, ale tiež v materských a základných školách pre pedagógov a rodičov. 

  • Psychomotorický vývin dieťaťa od narodenia
  • Grafomotorika - vývin a možnosti jej stimulácie pre rodičov
  • Grafomotorika odborne, ale hravo - odborný workshop pre učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, lektorov pohybových aktivít
  • Varovné signály porúch učenia v predškolskom veku
  • Špecifické poruchy učenia a ich prejavy v jednotlivých vyučovacích predmetoch  
  • Workshop Diktáty
  • Workshop Čítam, čítaš, čítame...
  • Workshop Dyslexia v jednotlivých vyučovacích predmetoch