Posúdenie pripravenosti dieťaťa do školy


Vstup dieťaťa do školy je veľmi dôležitým medzníkom v živote. Z množstva informácií rodičia často nevedia, čo je dôležité. 

Ponúkam posúdenie pripravenosti dieťa do školy z pohľadu varovných signálov porúch učenia a pozornosti. Súčasťou sú aj odporúčania, ktoré dieťaťu môžu pomôcť pred vstup do školy. 
Ja často hovorím, že pokiaľ pracujeme s dieťaťom v predškolskom veku, pôsobíme preventívne a predchádzame vzniku problémov v školskom veku. 

Kedy: marec 2020 

ONLINE REGISTRÁCIA: