GRAFOMOTORIKA HRAVO pre predškolákov


Tento program cielene rozvíja všetky dôležité oblasti, ktoré sa podieľajú na dobrom grafomotorickom prejave. Rôznymi pohybovými cvikmi rozvíja dôlezité svalové partie, ktoré priamo ovplyvňujú plynulosť a primerané tempo grafomotorického prejavu. Zameriava sa na pohyblivosť a pružnosť prstov a celej ruky. Súčasťou tohto programu je aj rozvoj motoriky artikulačných orgánov, rozvoj rytmu, pozornosti. Obsahovú náplň tvoria všetky dôležité grafomotorické prvky, ktoré si deti osvojujú všetkými zmyslami.   

Kedy: január 2020 / soboty od 10:30 do 11:15

KDE: Centrum rodiny, Bazovského 6, Bratislava

Cena: 10 stretnutí/ 100 eur

ONLINE REGISTRÁCIA: