Skupinové programy od septembra 2021 prezenčne 

Predškolák - preventívny a podporný program 

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina 

Do poznámky uveďte, o ktorý program máte záujem. 

ONLINE REGISTRÁCIA: