Skupinové programy od septembra 2021 prezenčne 

Predškolák - preventívny a podporný program pre deti predškolského veku a deti s odloženou školskou dochádzkou 
12 hodín + konzultácia s rodičom 

ONLINE REGISTRÁCIA: