Workshop Varovné signály porúch učenia/pozornosti v predškolskom veku a na začiatku školskej dochádzky


Poruchy učenia sa viažu k školskému veku, no varovné signály vidíme už oveľa skôr.

Motorické schopnosti, reč, vnímanie priestoru, sluchové a zrakové vnímanie, vnímanie času... vo všetkých týchto oblastiach môžeme vidieť varovné signály, oslabenia či nedostatočne rozvinuté funkcie, ktoré nám naznačujú, že dieťa môže mať problémy v škole.

Okrem identifikovania konkrétnych problémov si povieme, ako rozvíjať, podporovať a stimulovať jednotlivé oblasti. Ukážeme si praktické hry, úlohy, rôzne didaktické pomôcky, ktoré môžu byť deťom nápomocné.


KEDY: 22. júna od 9:00 do 12:00

KDE: Centrum rodiny, Bazovského 6, Bratislava

Cena: 25,- eur

Dátum konania: 22. júna 2019 od 9:00 do 12:00

Cena: 25€

ONLINE REGISTRÁCIA: