Biblioterapia do škôl - online workshop pre učiteľov MŠ, ZŠ, špeciálnych pedagógov, psychológov...


Dajme deťom knihu do rúk


Kniha ako terapia. Radosť, relax a rozvoj oslabených funkcií, 3v1 spája v sebe biblioterapia.

Pri čítaní sme často zameraní na výkon, viac sa zameriavame na techniku čítania a chyby pri čítaní.

Mnohé deti vďaka tomuto prístupu sú veľmi dlho "uväznené" v nácviku, akoby ani nedostanú šancu rozčítať sa, pocítiť radosť z čítania.

Workshop Biblioterapia do škôl ponúka iný pohľad na čítanie. Spája knihu s rôznymi kreatívnymi a pohybovými aktivitami, ktorých cieľom je prehĺbiť porozumenie textu. Porozumením textu sa dieťa dostáva do vnútra textu, čím sa vytvára príležitosť k učeniu. 

Workshop ponúkne rôzne jazykové aktivity, ktoré podporia okrem slovnej zásoby aj fonematické uvedomovanie. Prepojí grafomotoriku s knihou.

Dostanete tipy na knihy, ktoré podporia diskusiu o rôznych problémoch a podporia kritické myslenie.

Kedy: 25. septembra 2020

9:00 - 13:00 , online cez Zoom 

Cena: 30 eur

 

ONLINE REGISTRÁCIA: